E: info@teknikcentrum.se I T: +46 (0)11 31 29 60

Bilelektronik – Hårdvara

Ej datumsatt  för hösten 2016
Ort: Göteborg

Den första upplagan av denna ombearbetade kurs genomfördes 1990 och var initierad av Volvo Cars  och utvecklad i samarbete med Volvo Cars och Saab Automobile AB.

Den aktuella kursen har rönt stort intresse och genomförts c:a 38 gånger sedan start med högt totalt deltagarantal. Ett antal uppdateringar har genomförts och nya avsnitt har lagts in.

Målgrupper: Konstruktörer, komponentingenjörer och inköpare inom bilindustrin och övrig industri med likartade mobila produkter.

Pris: 17 900 kr inkl. omfattande dokumentation samt luncher och andra förtäringar
IEEE Members SEK 16 110

Agenda

DAG 1

Lärare: Hans Danielsson, Mikroelektronik Konsult AB
10.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00 Bilelektronik
Ökande antal elektroniksystem per fordon ställer ökade kvalitetskrav på varje elektroniksystem.Bakgrunden till detta klargörs.
I huvudsak kommer dagens kurs att behandla ytmonteringsteknik med dess fördelar och begränsningar ur tillförlitlighetssynpunkt bl a genom:
Lödfogars egenskaper
Elektroniksystemens tillförlitlighet bestäms i stor utsträckning av tillförlitligheten hos lödningarna till de geometriskt stora komponenterna
Mönsterkortens egenskaper,Inverkan av Tg på tillförlitligheten
Inverkan av blyfria lödprocesser på fordonselektronik tillförlitlighet,potentiella risker
Metallering av blyfria komponenter
Inverkan av vibration på tillförlitligheten
Hur verifiera ytmonterade elektroniksystems tillförlitlighet?
Nya typer av komponenter,BGA- och CSP-kapslar
Byggteknik för motorrumstillämpningar

Lärare: Lars Magnusson, Evidente

16.00 – 17.30 Introduktion till ISO26262 Funktionssäkerhet
AGENDA
Vad menas med funktionell säkerhet?
- Bakgrund och omfattning av ISO26262
- Genomgång av huvudsakliga koncept i ISO26262
- Översikt av standardens olika delar och dess påverkan på utvecklingsprocessen
- Påverkan på ledningsnivå
- Samarbete med leverantörer


DAG 2

Lärare:Sylvester Vertetics, T Engineering AB

08.30-12.00
Säkerhetssystem

Design av säkra inbyggda system
Aktiv och passiv säkerhet, definition
Inbyggda system, en snabb överblick
CPU kärnans integritet
Fail-safe arkitekturer
Säkerhetskritiska signaler på CAN
Erfarenheter, saker att tänka på
Strukturerad FMEA för säker design

 

Lärare: Bengt Magnhagen, Prof.: Digitan

13.00- 16.30 Mikrosystem och kundanpassade kretsar. Vad är testbarhet?
Definitioner och begrepp
Moderna testsystem
13.00 em, funktion, pris och prestanda
Testprogrampreparering för kretskort och ASIC, manuellt
och automatiskt Ad Hoc metoden för ökad testbarhet
Strukturerade konstruktionstekniker för testbarhet:
Scan-teknik, BILBO-konceptet, Boundary-Scan

DAG 3

Lärare:Jan Carlsson, SP & Prof. Chalmers
08.30 – 12.00 Elektronik – EMC
Kursavsnittet omfattar:

Vad är EMC ?
Lagar & förordningar
Interna / Externa EMC problem
Signalteori – Tid / Frekvenssamband
Interna EMC problem – Överhörning
Externa EMC problem – Strålning
Skyddstekniker – Filtrering, Skärmning

Lärare:Lena Sjögren, Swerea KIMAB
13.00 – 16.30 Elektriska kontakter
”Det är glappkontakt” eller ”det är bara ett kontaktfel” är saker man kan höra ibland. Men är det så bara – enligt en äldre undersökning beror 75% av alla elfel i en bil på kontaktproblem (oftast klassade som ”no failures found”) och nuförtiden är antalet kontaktövergångar i en bil mångdubbelt större!

Kursavsnittet omfattar: 

Grunder – vad är en elektrisk kontakt?
Felmekanismer – vad kan gå fel?
Konstruktionsprinciper – hur åstadkommer man och hur bibehåller kontaktfunktionen?
Material – när passar vilket kontaktmaterial?
Provning – hur kan man prova och hur kan man mäta kontaktegenskaper?

 

Övriga kurser

Info: Rolf Jansson, tel. +46 70-6366975
Kursanmälan / Intresseanmälan till:

Bilelektronik – Hårdvara

 

Välj typ av anmälan

Företag/Avdelning (obligatorisk)

Ditt namn (obligatorisk)

Adress inkl. Postnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Ev Meddelande (tex, Bokning av hotell)

Comments are closed.