E: info@teknikcentrum.se I T: +46 (0)11 31 29 60

Elektronik – EMC

Ej datumsatt hösten 2016

Göteborg

Kursen genomförs i samarbete med SP.

Målgrupper: Kursen vänder sig i första hand till Konstruktörer, Tekniker och Komponentingenjörer.

Pris: 11 900 kr inkl. omfattande dokumentation samt luncher och andra förtäringar

IEEE Members SEK 10 710

Agenda

Lärare: Prof. Jan Carlson och Bengt Andersson, SP.(CV v.g. se nedan)

1. Introduktion, EMC allmänt

- Vad är EMC och vad innebär det för konstruktionen?
2. Standarder och provningsmetoder
- Formella krav, CE-märkning
- Provningsmetoder
3. Signalteori, tid- och frekvenssamband

- Transienta och kontinuerliga signaler
- Frekvensinnehåll i pulser och klocksignaler
- Frekvensinnehåll som funktion av stig- och falltider
4. Transmissionsledningar, utbredning av pulser, impedansanpassning

- Utbredning av signaler på kablar och ledningsbanor
- Reflektioner vid missanpassningar och diskontinuiteter
5. Överhörning

- Koppling via gemensam impedans
- Kapacitiv och induktiv koppling
- Åtgärder för att minska överhörning
6. Komponenter

- Parasitiska element
- Komponentval och placering ur EMC-synpunkt
7. Strålning från ledningar och kretskort

- Strålningsmekanismer
- Åtgärder för att minska strålning
8. Skärmning

- Principer och utförande
9. Jordningsprinciper

- Signalnolla, skärmjord, stomanslutning etc.
10. Filtrering

- Principer
- Placering av filter, zontänkande
11. Praktikfall

- Industriinstallation
- Kraftförsörjning

Jan Carlsson är Tekn.Dr. inom EMC-området och adjungerad professor i elektromagnetisk beräkningsmetodik vid Chalmers men har också omfattande erfarenhet från provning. JC har själv utvecklat ett antal program för simulering av EMC-egenskaper hos bl a kretskort och kablage.

Bengt Andersson har arbetat vid SP med EMC-utvärdering av elektronik för industri- och fordonstillämpningar sedan 1996. Bengt har tidigare arbetat 15 år med försvarselektronik hos Ericsson, med bl a analog- och digital kretskonstruktion, kraftförsörjning samt systemutprovning av radar- och elektrooptiska system. Därutöver har han arbetat med utbildning i 7 år, inom bl a industriell elektronik.

Info: Rolf Jansson, tel. +46 70-6366975
Kursanmälan / Intresseanmälan till:


Elektronik – EMC

Välj typ av anmälan

Företag/Avdelning (obligatorisk)

Ditt namn (obligatorisk)

Adress inkl. Postnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Ev Meddelande (tex, Bokning av hotell)

 

Comments are closed.