E: info@teknikcentrum.se I T: +46 (0)11 31 29 60

ISO 26262 Koncept- och Systemdesign – Ny kurs

 

Ny kurs! 

20 – 21 okt  2016

Ort: Linköping

En kurs skall genomföras i nov. Anm. mottages Tacksamt!

Ort: Göteborg

Målgrupp:

Kursen vänder sig till den som i sin roll som ingenjör/projektledare/chef jobbar med säkerhetskritiska funktioner och system inom fordonsområdet. 

 

Syftet med kursen

Kursen syftar till skapa förståelse för koncept- och systemdesign enligt ISO 26262, sett ur både en OEM´s perspektiv och ur en leverantörs perspektiv, och täcker främst del 3 och del 4 av ISO-standarden. 

Det unika med kursen är att den koncentrerar innehållet till det man inte kan läsa sig till i standarden, men som är är viktigt för ett effektivt arbete. Hur tänker man när man bygger koncept för funktionell säkerhet ? ISO 26262 ger tyvärr ganska lite praktisk vägledning vilket gör den svår att tillämpa. Alla kan läsa i standarden VAD man ska göra, men inte mycket HUR man ska göra. Här ges handfasta råd om hur man tar fram fungerande lösningar som uppfyller standarden.

Båda kursdagarna inleds med en teoridel på fm som är preparerande för eftermiddagens övningar. På em tillämpas kunskaperna i ett arbetsexempel med distribuerad funktionalitet. Lärarstöd kommer finnas tillgängligt hela tiden. För att fånga upp intressanta frågeställningar kommer återsamlingar att ske, där man kan sprida informationen till alla deltagare och diskutera frågor och resultat. 

Innehåll

Day 1

Brief repetition of ISO 26262 Part 3 and 4 content, highlighting of course coverage

Part 3: Concept phase 

Part 4: Product development at the system level 

Item Definition

Hazard Metrics and Safety Goals

Safe State Definition

Re-use; Context Analysis

- Lunch - 

Exercises on a complex distributed development functionality

Day 2

ASIL Decomposition 

Latent Faults

Hazard Handling Concepts

- Lunch - 

Exercises on a complex distributed development functionality

Kursmaterialet är på engelska men kursen hålls på svenska. 

Pris: 12 900 kr

Lärare

Sylvester Vertetics, T-Engineering AB, Trollhättan.

CV: Sylvester Vertetics, Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y). Mångårig erfarenhet inom säkerhetsteknik inbyggda system i fordon. Fungerat som rådgivare inom systemsäkerhet för både Saab Trollhättan och GM North America. Arbetat med elarkitektur, funktionssäkerhet, elektronik och seriekommunikation i ett flertal bilprojekt. Arbetar sedan 2012 med funktionssäkerhet på T-Engineering AB i Trollhättan. 

Info: Rolf Jansson, tel. +46 70-6366975
Kursanmälan / Intresseanmälan till:

ISO 26262 Funktionssäkerhet. Avancerad fortsättningskurs med praktiska inslag.

Välj typ av anmälan

Företag/Avdelning (obligatorisk)

Ditt namn (obligatorisk)

Adress inkl. Postnummer (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Ev Meddelande (tex, Bokning av hotell)

Comments are closed.